Vodní dílo Letovice (přehrada Křetínka)

 Údolní nádrž na říčce Křetínka byla vybudována v letech 1972 - 1976, do plného provozu předána v r. 1978. Hlavním posláním tohoto vodního díla je:
kompenzační nadlepšení průtoků ve Svitavě
trvalé zajištění minimálního průtoku
energetické využití zaručených odtoků v MVE (malé vodní elektrárny)
snížení povodňových průtoků
rekreace, rybářství, vodní sporty.

Parametry:

 Délka: 4,7 km
Největší šířka: 397 m (od mostu přes Bohuňovskou zátoku ke Svitavici)

 
Největší hloubka: 27,3 m

Nádrž:
stálé nadržení 1,560 mil. m3 346,90 m n. m.
zásobní prostor 9,015 mil. m3 360,10 m n. m.
celkový objem 11,644 mil. m3
zatopená plocha 110,9 ha
Hráz:
Typ: hlinitokamenitá sypaná, střední jílové těsnění
kóta koruny 362,30 m n. m.
šířka koruny 5,0 m
délka hráze v koruně 126,0 m
výška nade dnem 28,5 m
Bezpečnostní přeliv:
Typ: boční, nehrazený
počet polí × délka přelivu 1 × 26,6 m
kóta přelivu 360,10 m n. m.
kapacita při max. hladině 50,6 m3s-1
Hydrologické údaje:
plocha povodí 126,32 km2
průměrný dlouhodobý roční průtok 0,644 m3s-1
Elektrárna:
počet turbín, typ  - 2 × Francis 1 × čerpadlo v turbinovém provozu
výkon 1 × 0,098 MW
1 × 0,049 MW 1 × 0,065 MW
hltnost 1 × 0,27 - 0,46 m3s-1
1 × 0,10 - 0,25 m3s-1 1 × 0,22 - 0,34 m3s-1
spád 2 × 16 -25 m 1 × 20,7 – 25,0 m
provozovatel Povodí Moravy, s. p.
zdroj: Povodí Moravy, s. p.

Z jachtařského pohledu se jedná o typickou údolní nádrž, kde jsou plně využitelné pouze větry vanoucí ze západních, nebo východních směrů.

 

Fotografie dokumentující výstavbu přehrady najdete ZDE

 

mapa1.gif (10911 bytes)

mapa2.gif (12473 bytes)