TJ Sokol Letovice - JACHETNÍ ODDÍL 


Historie oddílu od jeho vzniku po současnost:

Jachetní oddíl při TJ Sokol Letovice vznikl nedlouho po dokončení vodního díla Letovice (přehrada Křetínka), v roce 1978. Skupina nadšenců z Letovic a blízkého okolí využívala pro kotvení svých plachetnic prostor za mostem, pod dnešním parkovištěm. Tehdy se oddíl nazýval „Vodní sporty“, vedl ho předseda Ctirad Budínský. Se vrůstajícím zájmem o jachting a především také o tehdejší novinku, windsurfing, přibývali noví členové a nastala nutnost vybudovat kvalitní zázemí pro provozování těchto vodních sportů. Oddíl získal do svého majetku pozemek, na kterém se nachází dnes a začalo usilovné budování areálu v původně nepřístupné stráni zarostlé keři. Po dokončení terénních úprav následovalo oplocení a vybavení areálu vším potřebným pro provoz a údržbu plachetnic a windsurfů. Instalovaly se stavební buňky pro uskladnění sportovních potřeb, bylo zhotoveno a ukotveno přistávací plovoucí molo o délce 18 metrů.
Zlepšování vzhledu areálu, údržba, budování nových objektů pro provoz a uskladnění plavidel a sportovních potřeb - to je neustálý proces; vždy bylo a bude co vylepšovat. V roce 1998 provedl oddíl na vlastní náklady rozsáhlou úpravu břehů areálu. Vlnobití při převládajících západních a severozápadních větrech postupem času ukrajovalo nezpevněnou hranu břehu, takže bylo nutno situaci s rychle se šířící erozí radikálně řešit. Po konzultacích se zástupci Povodí Moravy a.s. a MÚ Letovice byl zakoupen lomový kámen a brigádnickou činností členů oddílu byl břeh zpevněn po celé délce areálu. K dalšímu zpevnění, i když v menším rozsahu, došlo v roce 2012.
V roce 2001 přibylo k původnímu plovoucímu molu další, o délce 9 metrů, o rok později byla vybudována ohrada pro uskladnění WS plachet a ostatního materiálu. V roce 2005 byla dokončena stavba oddílové klubovny s krytou dřevěnou verandou. Kompletní zastřešení celé řady buněk bylo dokončeno v roce 2010 a v roce 2013 byla zastřešena také ohrada na WS plachty.
I když je jachting a windsurfing provozován v našem oddíle především rekreačně, zájem o soutěžení rozhodně nechybí. V roce 2001 uspořádal ředitel závodu Ferdinand Keršner 1. Křetínskou Srandaregatu a položil tak základ tradici každoročního klání oplachtěných plavidel všech tříd, které se koná vždy ke konci letní sezony. Jak napovídá název regaty, nejde o soutěž splňující regule jachtařských závodů, ale o příležitost si zazávodit a také se pobavit u různých doplňujících soutěží.
V první polovině sezony se od roku 2012 jezdí menší regata s názvem Finn cup, která je určena pouze pro lodě třídy Finn.
Zatímco v začátcích oddílu se jachtingu věnovali zájemci z blízkého okolí Křetínky, tvoří v současné době, díky možnosti přespání v areálu, členskou základnu jachtaři z mnohem širší oblasti. Díky tomu je počet členů oddílu stále na podobné výši; udržuje se řadu let v rozmezí 60 – 70 členů a to přesto, že zájem o jachting a především windsurfing dlouhodobě klesá; bohužel zvláště u mladé generace. Plachetnice i WS plováky provozované v oddílu jsou majetkem jednotlivých členů.
Členové oddílu se účastní poměrně často i závodů na „cizích“ vodách; namátkově lze jmenovat z minulých let úspěchy našich reprezentantů na regatách:
Bermuda Cup Slezská Harta 2008 – třída Finn: 3. místo Hoder Karel, 4. Keršner Ferdinand, 5. Forman František, třída kajutové plachetnice: 2. místo Hanáček / Legner.
Finnlandia Cup Jedovnice 2011 – 3. místo Ferdinand Keršner.
Modrá stuha Brněnská přehrada – opakovaně úspěšný v kategorii Lightning class byl Ing. Stejskal Tomáš.
Člen oddílu Karel Šamšula trénuje dceru Terezu, která úspěšně reprezentuje český jachting na mnoha mezinárodních soutěžích; v roce 2013 se umístila na Mistrovství světa na maďarském Balatonu ve třídě Laser na 39. místě ze 130 lodí.
Rok 2014: Karel Buřval se zúčastnil na Nových Mlýnech závodů Kutálkův memoriál a Burčáková regata, kde v lodích do 6 m obsadil shodně 2. místa.
Tomáš Stejskal se syny Tomášem a Jakubem vybojovali na Novopláňské regatě na Slezské Hartě
3. místo. Dále se zúčastnil závodů lodí k 70 letům jachtingu na Brněnské přehradě a také závodu Modrá stuha, kde získala jeho posádka ocenění fair play.
Hospodaření oddílu je zajišťováno největší měrou z vlastních prostředků, tedy z vybraných členských příspěvků, a dále z menších částek dotací.
 Oddíl vede sedmičlenný výbor v čele s předsedou. V této funkci se v historii oddílu vystřídali: 1978 - 1988 Ctirad Budínský, 1989 - 1997 Karel Hoder, 1998 - 2004 Petr Hanáček, 2005 Ferdinand Keršner, 2006 - 2007 Ing. Radovan Novotný Ph.D, 2008 Ing. Jiří Griga, 2009 - dosud Hana Keršnerová.