Na malé náhledy fotek klikněte, zvětší se do nového okna.

Neděle 20. února

Práce na rekonstrukci hráze pokračují úspěšně, díky tomu je od počátku února stav hladiny zvýšen a udržuje se okolo kóty 350 m n.m.,
tedy cca 10 metrů pod plným stavem. Povodí Moravy předpokládá, že od dubna by se hladina mohla dále zvedat až na cca 355 m n.m., tedy mínus 5 metrů,
a na této úrovni by v případě příznivých hydrologických podmínek mohla zůstat po dobu letošní letní sezony. Pokračují také práce na odtěžení sedimentů ze dna přehrady.

Text aktuální tiskové zprávy Povodí Moravy je pod fotkami.

 

 

 

 

Tisková zpráva Povodí Moravy s.p. - Bc. Petr Chmelař

Postup prací na Letovicích umožnil navýšit hladinu

Povodí Moravy pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci vodní nádrže Letovice. Práce zajistí zlepšení protipovodňové funkce a zvýšení bezpečnosti vodního díla, ale také odstranění sedimentů ze dna nádrže. Práce probíhají úspěšně dle harmonogramu a díky tomu vodohospodáři začali zvyšovat hladinu v nádrži.
V srpnu zahájilo Povodí Moravy rekonstrukci letovické přehrady. Jejím cílem je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na extrémní desetitisíciletou povodeň. V rámci prací postupně dojde k rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu. Od zahájení rekonstrukce provedli vodohospodáři bourací práce na bezpečnostním přelivu, došlo k odbourání nadzemní části přelivné zdi i dna spadiště. „V současnosti probíhají stavební práce na rozšíření spadiště a injektáže na bezpečnostním přelivu. Během prosince jsme dokončili sanaci velké části povrchu odběrné věže a rekonstrukci opevnění návodního líce hráze. Právě kvůli těmto pracím byla hladina snížena až na kótu 347,0 m n. m.,“ popisuje průběh prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.
Hladinu v nádrži vodohospodáři začali snižovat už na konci léta. Sanace povrchů a práce na opevnění stihli provést s ohledem na příznivé klimatické podmínky v mírném předstihu tak, že nádrž mohli začít napouštět už na konci loňského roku. „Práce probíhaly bez komplikací, proto jsme na konci prosince využili přítoků do nádrže k navýšení hladiny. Pozvolna jsme zvýšili hladinu až na kótu 350,50 m n. m. Dále pak budeme pokračovat v napouštění na konci dubna po dokončení další fáze prací,“ vysvětluje Gargulák.
Od prosince do konce ledna vodohospodáři množství vody v nádrži téměř zdvojnásobili. Hladina v nádrži byla na začátku února na kótě 350,50 m n. m. a od konce loňského roku se objem vody v nádrži zvýšil o 1,5 mil. m³. Před letní sezónou by měla být nádrž v závislosti na hydrologické situaci napuštěna na kótu 355 m n. m. „Harmonogram navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, vodní sloupec co nejvyšší a voda v nádrži co nejméně náchylná na prohřátí a rozvoj sinic. To platí nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. V průběhu rekonstrukce máme a vždy budeme mít dostatečný akumulační prostor pro transformaci případných povodňových přítoků, aby v době rozebrání stávajících konstrukcí byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází VD Letovice,“ ujišťuje Gargulák. Případné nadlepšování nízkých průtoků ve Svitavě zajišťuje Povodí Moravy během rekonstrukce VD Letovice z již rekonstruované vodní nádrže Boskovice.
V rámci prací spojených s odbahněním vodní nádrže Letovice proběhlo zbudování provizorních příjezdových cest, příprava staveniště a místa pro umístění sedimentů. „Sedimenty budeme těžit ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce. V současnosti čekáme na vhodné klimatické podmínky, aby při jejich převozu nedocházelo k nadměrnému znečištění okolních komunikací,“ říká Gargulák. Kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letních měsíců. Lepší kvalitu vody ocení návštěvníci přehrady v období rekreace i rybáři.

Rekonstrukce vodní nádrže Letovice potrvá od svého zahájení celkem 32 měsíců a vyžádá si investici ve výši 229 mil. Kč. Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Rekonstrukce a modernizace vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti vodních nádrží Povodí Moravy, s. p. postupně provádí i na dalších významných vodních dílech. Např. v loňském roce podobným způsobem zmodernizoval VD Boskovice a VD Koryčany. V předchozích letech rekonstrukcí prošlo VD Karolinka, VD Bystřička a VD Opatovice.


publikováno 8. února 2022,
aktualizováno 17. února 2022