Není-li uvedeno jinak, píše a fotí Petr Hanáček, na malé náhledy fotek klikněte, zvětší se do nového okna.


Čtvrtek 16. července

Bc. Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy s.p., podal dne 16. 7. 2020 informaci
o přípravách na rekonstrukci VD Letovice - Křetínky:

Podali jsme na MZe žádost na schválení dotace a přidělení finančních prostředků. Jedná se o významnou investiční akci, proto její schvalování provází pečlivý a složitý administrativní proces. Jeho rychlost nedokážeme ovlivnit, proto jsme doposud hovořili vždy o předpokládaných termínech. Teprve po schválení financování můžeme vypsat veřejnou soutěž na zhotovitele prací samotných. Vzhledem k harmonogramu prací, který vychází z předpokladu zahájení prací kvůli snižování hladiny vody v nádrži na podzim, se dá v tuto chvíli předpokládat, že rekonstrukci a těžbu sedimentů pravděpodobně zahájíme na podzim příštího roku. Zahájení prací na podzim totiž minimalizuje všechna omezení na nezbytně krátkou dobu, a to jak ve vztahu k rekreaci, tak ve vztahu k hlavní funkci nádrže, kterou je nadlepšování průtoků ve Svitavě v období sucha.

Petr Chmelař
tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu