Není-li uvedeno jinak, píše a fotí Petr Hanáček, na malé náhledy fotek klikněte, zvětší se do nového okna.


Pátek 13. března

Bc. Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy s.p., podal informaci
 o stavu prováděné rekonstrukce VD Boskovice a o přípravách na rekonstrukci VD Letovice - Křetínky:

VD Boskovice
V rámci rekonstrukce VD Boskovice končí práce dle smlouvy se zhotovitelem 31. 5. 2020. Do tohoto termínu by mělo dojít k předání stavby, následovat bude proces kolaudace.
 Vstup na hráz můžeme umožnit až po kolaudaci. Její termín ještě není znám, ale bude následovat okamžitě po převzetí hotové stavby.
 Aktuálně jsme osadili zábradlí, pracujeme na dodělávkách v rámci pokládání dlažeb a chodníků. V nadcházejících 14 dnech bude provedeno asfaltování.
 Dále probíhá finální geodetické zaměření a je postupně předávána dokumentace provedení stavby.

VD Letovice - Křetínka
V rámci přípravy rekonstrukce VD Letovice a těžby sedimentů už máme stavební povolení i potřebnou dokumentaci.
 V současnosti tedy připravujeme potřebnou administraci pro financování celého projektu. Ihned poté zahájíme veřejnou soutěž na zhotovitele prací.
 Předpoklad zahájení stále platí na podzim.
 O konkrétních termínech a harmonogramu budeme informovat až v době, kdy dokončíme veřejnou soutěž a budeme znát zhotovitele.
 Teprve v tomto okamžiku s ním můžeme v rámci smluvních podmínek sestavit harmonogram konkrétních prací.