Není-li uvedeno jinak, píše a fotí Petr Hanáček, na malé náhledy fotek klikněte, zvětší se do nového okna.


Duben, začátek května

Letošní duben byl poměrně teplý (ke konci dosahovaly teploty téměř letních hodnot), ale také velmi skoupý na déšť.
Během prvních májových dnů se výrazně ochladilo a především začalo pršet. Také díky tomu se zvýšila hladina
v Křetínce; v neděli 5. května je na kótě 356,73 m n.m., což je 3,37 m pod plnou úrovní hladiny.
Za tento příznivý stav nemůže pouze (zatím jen občasný) déšť, ale více faktorů.
 Dle vyjádření tiskového mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře je schvalována mimořádná manipulace,
 tedy menší objem doplňovaní Svitavy, což by umožnilo držet v případě dobrých srážkových podmínek hladinu na úrovni 3 metry,
 případně i 2 metry pod plným stavem. K tomuto kladnému řešení přispívá kromě pozitivního přístupu vedení PM
 také skutečnost, že je po opravách v provozu přehrada Vír, která dodává pitnou vodu pro Brno,
 tedy není tolik vytěžována oblast Březové n.Sv. a do Svitavy se zvýšil přítok i z této lokality.
Jak se bude letos vyvíjet naplnění Křetínky, je stále především v rukou sv. Petra; rozhodující bude množství srážek.


Na několika fotkách je náš areál v uvedeném období, kamera zachytila také Radovana, který přijel z Brna aby se zúčastnil
jarní brigády a Armína po operačním zákroku.