Není-li uvedeno jinak, píše a fotí Petr Hanáček, na malé náhledy fotek klikněte, zvětší se do nového okna.


Čtvrtek 5. dubna

Dnes je hladina v Křetínce na úrovni 357,6 m n.m., tedy 2,5 metru pod plným stavem.
V loňském roce žádalo PM do doby provedení rekonstrukce o mimořádnou manipulaci spočívající ve snížení hladiny o tři metry
 pod úroveň hladiny zásobního prostoru, z důvodu dílčí nehomogenity v těsnícím jádru hráze. Letos je přehrada napouštěna na vyšší úroveň,
což je velmi dobrá zpráva. Na otázku proč tomu tak je, odpověděl
tiskový mluvčí Povodí Moravy, s.p., Bc. Petr Chmelař:

„V současné době na vodním díle Letovice stále platí mimořádná manipulace spočívající ve snížení hladiny až o 3 metry. Na základě aktuální hydrologické situace v povodí Svitavy a Křetínky byla operativně stanovena hranice nezbytná pro snížení na kótu 358,1, tedy 2 metry pod úrovní zásobní hladiny. V tomto prostoru je Povodí Moravy, s. p. schopno reagovat na případné vyšší průtoky a operativně manipulovat při zajištění preventivní bezpečnosti vodního díla. Hlavním důvodem tohoto operativního řešení manipulace jsou nynější špatné výchozí hydrologické podmínky, tedy malé zásoby vody ve sněhu v průběhu zimy a současný nedostatek srážek. Hrozí, že sucho z posledních let bude nadále pokračovat, proto je potřeba vodu zadržovat v maximální možné míře, abychom s ní v období sucha mohli hospodařit. Objem vody zadržený v tomto metrovém navýšení bude využit pro nadlepšování vody ve Svitavě přes Křetínku, tak aby případně nemuselo docházet v suchých letních měsících v výrazným záklesům hladiny na vodním díle, které by zhoršovaly ekologickou stabilitu nádrže. Tento krok byl prezentován zástupcům obcí, kteří ho jednoznačně přivítali.
Navíc kvůli rekonstrukci vodní nádrže Boskovice je možné nadlepšovat průtok v řece Svitavě pouze vodou z Letovic. Hráz vodného díla Letovice i při nadržení na kótu 358,1 bezpečně chrání obce i území pod vodní nádrží, což potvrdil i nezávislý techno-bezpečnostní dohled. Jak jsme avizovali už dříve, snížení hladiny je pouze preventivní. V případě nutnosti jsme schopni snížit hladinu vody v nádrži na potřebnou úroveň a zachytit případnou povodňovou vlnu.‟