Dne 3. 5. 2017 odpověděl tiskový mluvčí Povodí Moravy, s.p., Bc. Petr Chmelař na několik otázek, které jsem mu položil pro publikování v Listech regionů:

Podle informací z MÚ Letovice je do doby plánované rekonstrukce (a opravy) požadováno snížení hladiny ve VD Letovice. Jsou v této záležitosti již jednání ukončena?
Jednání probíhají. Se zástupci samospráv jsme se setkali a další setkání se ještě uskuteční. Na jednáních jsme hovořili nejen o snižování hladiny, ale i o dalších opatřeních, které bychom rádi jako správce vodní nádrže realizovali.  

 Můžete říci o jak velké snížení hladiny se bude jednat a případně popsat důvody?
Povodí Moravy zažádalo o snížení hladiny o tři metry pod úroveň hladiny zásobního prostoru. Důvodem jsou dílčí nehomogenity v těsnícím jádru hráze, což je také jedním z hlavních důvodů připravované rekonstrukce. V současnosti je vodoprávní řízení přerušeno, protože je nutné situaci posoudit také z hlediska životního prostředí. Hladinu je potřeba snížit, protože v případě možného nástupu povodně je potřeba mít dostatečný akumulační prostor pro její převedení a současně zachovat bezpečnost vodního díla.

Vedení jachtařů, rybáři a další podepisují petice a protestují proti nízkému stavu hladiny v přehradě. Jak se stavíte k těmto formám protestů?
My respektujeme názory všech dotčených uživatelů vodní nádrže Letovice a uvědomujeme si citlivost této situace. Současně je ale třeba uvědomit si, že rekonstrukce hráze je nutná a bez snížení hladiny se neobejde. Potřeba snížit hladinu v době rekonstrukce je podepřena nezávislými studiemi odborníků z Vysokého učení technického v Brně, se kterými jsme spolupracovali na vytvoření takového harmonogramu, aby v každém okamžiku rekonstrukce byla hladina na nejvyšší možné úrovni.
Současně jsme pro všechny zájemce o informace k rekonstrukci VD Letovice připravili informační web, na který se dostanou přímo z hlavní webové stránky Povodí Moravy. Adresa webu je http://vdletovice.pmo.cz/    

Za odpovědi tiskovému mluvčímu poděkoval Petr Hanáček.