Vážení jachtaři, příznivci jachtingu a přehrady Křetínka.

V současné době (12. 4. 2017) je stav hladiny v přehradě na kótě 355,61 m n.m., což je cca 4,5 metrů pod výškou zásobního prostoru, tedy pod plným stavem. Nejnižší stav byl v únoru, kdy hladina byla upuštěna téměř o 7 metrů.
Tato situace vyvolává silné reakce, místní tisk zveřejňuje fotky rozhořčených občanů, vyjádření politiků, na sociálních sítích létají silná slova, jsou roznášeny petice a podpis je požadován emotivní žádostí - „Pro Záchranu Křetínky...‟

Bohužel, o co víc emocí koluje v tisku a na netu, o to méně faktů lze z těchto zdrojů zjistit.
(Výjimkou je výstižná informace, kterou místostarosta Letovic Ing. Jiří Palbuchta zveřejnil na stránkách města: www.jdem.cz/c6a5k6 )

Ve stručnosti tedy shrnuji:

Plánovaná rekonstrukce:

V roce 2016 předložil státní podnik Povodí Moravy (PM) plán na rekonstrukci VD Letovice. Hlavním cílem této stavební akce je navýšení zádržného prostoru přehrady a úpravy, které mají zajistit bezpečnost přehrady nejen při stoleté, ale i desetitisícileté povodni. Nutno podotknout, že v tomto ohledu naplňuje PM povinnost, kterou mu jako správci VD ukládá legislativa. Podaná žádost o územní rozhodnutí byla vrácena k doplnění, zatím toto řízení neproběhlo. Na můj dotaz odpověděl v lednu tiskový mluvčí PM, že rekonstrukce pravděpodobně nebude zahájena před rokem 2020.
Největší odpor obcí a zúčastněných organizací kolem přehrady způsobila ta část plánu rekonstrukce, která předpokládá v jedné fázi oprav upuštění hladiny až o 14 metrů. V současné době probíhá řada jednání, na kterých zástupci obcí a stavební odborníci řeší s vedoucími pracovníky PM možnost změny technologických postupů rekonstrukce, které by přinesly menší ekologickou zátěž. Ti, kteří se jednání účastní, se shodují na tom, že po jmenování nového generálního ředitele PM jsou tato jednání mnohem vstřícnější než dřív.

K aktuálnímu nízkému stavu vody:
Do doby uskutečnění rekonstrukce požádalo PM o změnu manipulačního řádu – naplňovat VD jen do výšky 3 m pod plným stavem. Tato žádost je zdůvodněna nutností zajistit bezpečný provoz do doby opravy hráze. Na probíhajících jednáních je tato žádost rozporovaná, odborníky jsou již navrženy jiné, přijatelnější hodnoty.
V současnosti tedy tato žádost není schválena, platí běžný režim. Aktuálně nízký stav vody zdůvodňuje PM tím, že začátkem roku po hydrologických výstrahách na množství sněhu na Vysočině byl stav hladiny výrazně snížen pro zajištění zachycení vod z jarního tání. Protože tání sněhu proběhlo pozvolně, výstrahy se nenaplnily a v současnosti je již jen malý přítok, podařilo se zatím hladinu zvednout pouze o necelé 3 metry.
Je zřejmé, že toto tvrzení lze jen obtížně zpochybnit, takže domněnky o jiných důvodech současného stavu zůstavají skutečně jen v rovině úvah. Je zbytečné nyní tento zjevně chybný stav dál komentovat; důležité je, aby se dospělo k dohodám, které navýší hladinu v Křetínce jak nyní, tak i v průběhu budoucí rekonstrukce.

Doufám, že v jednáních převládnou odborné názory, že dojde k dohodě, která bude přijatelná pro všechny zúčastněné. K tomu však nemůže přispět atmosféra vzájemného napadání, siláckých prohlášení a rozhořčeného „hlasu lidu‟. Je dobré si uvědomit, že je-li zmiňováno byť jen teoretické nebezpečí poškození hráze, nemohou tento fakt současní statutární zástupci města Letovice ignorovat.

Podobná situace zde již byla v devadesátých letech. Tehdy se při jednáních s PM angažoval MUDr. Milan Pištělák, který dosáhl výrazné změny manipulačního řádu a zajistil na mnoho let dopředu přijatelnou manipulaci s hladinou v přehradě. MUDr. Pištělák tehdy objednal u studentů přírodovědecké fakulty vypracování studie na ekologický dopad dlouhodobě sníženého stavu vody v přehradě. Možná by to byl dobrý námět také pro řešení současných problémů. Určitě lepší, než vytváření nepřátelských nálad.

Petr Hanáček