Není-li uvedeno jinak, píše a fotí Petr Hanáček, na malé náhledy fotek klikněte, zvětší se do nového okna.


Neděle 15. ledna

Začátek letošního roku přinesl střídavě silné mrazy, které se blížily až k -20 st.
a také vydatné sněžení. Dnes odpoledne se však teploty už pohybovaly kolem nuly.
Na ledové ploše byli vidět bežkaři. Neustálé snižování hladiny však způsobuje lámání ledu,
takže u břehu byl poměrně silný led pokrytý nezamrzlou, čvachtající vodou.

Aktuálně je hladina v přehradě na kótě 355,38 m n.m.,
 což je téměř 5 metrů pod úrovní plného stavu.

 


 Čtvrtek 19. ledna

Na dotaz, jak vypadá situace s rekonstrukcí přehrady Křetínka (VD Letovice)
odpověděl tiskový mluvčí Povodí Moravy s.p., Bc. Petr Chmelař:

Na akci VD Letovice – rekonstrukce VD (nikoliv oprava, prosím o rozlišování) v současné době probíhá územní řízení. Územní souhlas se stavbou nebyl dosud vydán, není proto možné termín zahájení stavby přesně stanovit. Podle hrubého odhadu nedojde k zahájení rekonstrukce před rokem 2020.
Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Dojde k rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu, v rámci které bude snížena vodní hladina. Důvodem opatření je zajištění bezpečnosti vodního díla po dobu stavby. Snížená hladina nám navíc umožní prohlídku a opravu (zde už jde o opravu) návodního líce hráze.
V průběhu rekonstrukce musíme vytvořit dostatečný akumulační prostor po transformaci případných povodňových přítoků, aby nebyla v době rozebrání stávajících konstrukcí ohrožena bezpečnost hráze. Pokud by tímto způsobem nebylo vodní dílo dostatečně zabezpečené před přívaly vody při povodni, mohlo by hrozit její protržení. Opatření vytvoří dostatečný prostor tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost území a obyvatel pod hrází VD Letovice.
Předpokládané náklady stavby jsou 160 mil. Kč.