Není-li uvedeno jinak, píše a fotí Petr Hanáček.

Na malé náhledy klikněte, zvětší se do nového okna


Členská schůze konaná dne 28. 11. 2008

Zápis ze schůze je TADY.

Stručné shrnutí nejdůležitějších závěrů schůze:

Na funkci předsedy výboru pro své vytížení rezignoval Ing. Jiří Griga. Jako předsedkyně výboru byla zvolena členskou schůzí paní Hana Keršnerová.
Svou činnost ve výboru ukončil také pan Alois Nečas, kterému předseda poděkoval za dosavadní činnost a předal věcný dar.
Schůze schválila výši členských příspěvků a náhrad za neodpracované brigádnické hodiny pro rok 2009 na stejné úrovni jako v roce 2008.
Byly vyhlášeny pevné termíny brigád:
sobota 25. dubna jarní brigáda

sobota 10. října podzimní brigáda

Po ukončení členské schůze svolala předsedkyně Hana Keršnerová krátké jednání výboru, na kterém rozdělila úkoly pro nejbližší období.
 Výbor rozhodl, aby v období do příštích voleb vykonával funkci správce areálu Petr Hanáček.


Pár fotek z jednání členské schůze: