TJ Sokol Letovice - Jachetní oddíl

 

Výborová schůze

konaná dne  16. 04. 2003

 

Zápis

 

Schůze se zúčastnili členové výboru: Ahne, Červinka, Hoder, Holas, Keršner, Nečas, Hanáček.

Schůze se konala v prostorách firmy p. Červinky. Byla zahájena v 17:40 hod. a ukončena cca v 19:15 hod.

 

Program:

 

1)      Investiční záměry

Předseda výboru informoval přítomné o možnosti získat příspěvek cca 20 tis. Kč od TJ Sokol a dále o možnosti zakoupit jednu mobilní buňku od p. Jagoše. Zjistit stav této buňky byli p. Nečas a Hanáček v Hradci n.Sv. dne 13.4. a shodli se na tom, že stav buňky je vyhovující a odpovídá požadované ceně 15 tis. Kč. Předseda také informoval o cenových relacích různých zahradních chat a domků, vyráběných ze dřeva, které by se dali využít jako klubovna oddílu. Členové výboru se shodli na tom, že dřevěná stavba by byla v našem areálu nejvhodnější, ovšem muselo by se jednat stavbu s dostatečně velkou klubovou místností. Byly zvažovány i další možnosti výstavby klubovny, včetně zděných staveb.
Po diskusi výbor došel k závěru: Vyčkat jednání výboru TJ Sokol, který bude zasedat do konce dubna a v případě, že nabízený příspěvek bude vázán na realizaci investice v tomto roce, zakoupit buňku od pana Jagoše, umístit ji na místě stávající kůlny na nářadí, kůlnu zlikvidovat a nářadí přemístit do sousední buňky. V případě, že příspěvek od Sokola nebude nutno utratil v tomto roce, šetřit stávající finanční prostředky oddílu s cílem vybudovat novou klubovnu v našem areálu pokud možno ze dřeva a v dostatečné velikosti. V tomto případě by náplní jarních brigád bylo také vyspravit kůlnu tak, aby v ní mohlo být nářadí uschováno ještě další rok.

 

2)      Jarní pracovní brigády

První jarní brigáda bude svolána na sobotu 26.4. Náplní této brigády bude instalace obou mol, nátěry kovových schodů a konstrukce ohrady na WS plachty. Náplň dalších, navazujících brigád bude upřesněna vzhledem k výše zmíněným alternativám při koupi nové buňky.

 

3)      Změny v členské základně

Na vlastní žádost ukončil svoje členství pan Petr Hamerský. Jako nový člen byl přijat pan Petr Krušina, který již vstupní i členský příspěvek uhradil.

 

4)      Ostatní

Předseda výboru informoval o nutnosti obnovit v letošním roce „Osvědčení plovoucího zařízení“, t.j. starého mola, u SPS Přerov. Dále tlumočil žádost pana Fabiánka o svolení k umístění obytného přívěsu do proluky mezi buňky ve spodní části areálu. Většina členů výboru s tímto svolením nesouhlasila.

 

 

zapsal: Petr Hanáček