TJ Sokol Letovice - Jachetní oddíl

 

Výborová schůze

konaná dne  7. 11. 2003

 

zápis

 

Schůze se zúčastnili členové výboru: Ahne, Červinka, Hoder, Holas, Keršner, Nečas, Hanáček.

Schůze se konala v RS Svitavice. Byla zahájena v 18:15 hod. a ukončena cca v 19:45 hod.

 

Program:

 

1)      Informace o pozemku před bránou areálu.
Petr Hanáček informoval o probíhajícím jednání s Lesy ČR s.p. polesí Tišnov o odkoupení pozemku před bránou našeho areálu.

 

2)      Výměna vložky zámku brány.
Výbor rozhodl vyměnit vložku zámku v bráně do areálu. Nové klíče budou členům prodávány na členské schůzi, později budou mít členové možnost si je vyzvednout u hospodáře pana Červinky.

 

3)      Příprava členské schůze.
Termín:
 Členská schůze se letos bude konat v pátek 28.11.2003 v 18:00hod v prostorách RS Svitavice.
Výbor rozhodl z úsporných důvodů nefinancovat na členské schůzi občerstvení. Po dohodě se zaměstnanci RS Svitavice budou mít účastníci možnost si objednat kromě nápojů také nějaké jídlo.
Zpráva o hospodaření:
Hospodář Zdeněk Červinka podal zprávu o finančním zůstatku k dnešnímu dni v pokladně oddílu. Tento zůstatek činní 11 826 Kč. U TJ Sokol pak máme částku cca 12 380 Kč, stav tohoto účtu je třeba prověřit, což za úkol dostal také hospodář p. Červinka. Dle informací od předsedy TJ p. Nečase byla k uvedené sumě u TJ připsána jednorázová částka 20 000 Kč na investice. Dále pak je třeba zjistit výši příspěvků od ČSTV v letošním roce. Dle informací p. Hodera můžeme počítat s přidělením grantu od MÚ Letovice na pořádání regaty ve výši 2 000 – 3 000 Kč.
Návrh rozpočtu:
Na základě předchozích informací vypracoval výbor návrh rozpočtu na rok 2004, který bude předložen na členské schůzi ke schválení. Návrh je přílohou tohoto zápisu.
Návrh změny výboru:
Člen výboru pan Armín Ahne požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů. Výbor rozhodl navrhnout na členské schůzi pro doplňující volbu jako kandidáta pana Petra Švancaru z Letovic.

 

4)      Brigády 2003
Výbor hodnotil účast jednotlivých členů oddílu na pracovních brigádách. Brigád se letos neúčastnilo 16 členů. 

 

5)      Stanovení počtu brig. hodin na r. 2004
Výbor stanovil počet brigádnických hodin na rok 2004 na 5 hodin, s tím, že v případě potřeby vyššího počtu bude tato změna projednána a oznámena nejpozději před první jarní brigádou.

 

6)      Ostatní
Výbor rozhodl navrhnout členské základně zvýšení členského příspěvku a dále zvýšení jednorázového vstupního příspěvku.
Pan Holas informoval o možnosti zakoupení použité elektrocentrály s výkonem 2 kW za cca 5 tis. Kč. Výbor rozhodl tuto možnost ještě prověřit, centrálu zakoupit a naši stávající centrálu s polovičním výkonem nabídnout k prodeji.
Pan Keršner informoval o možnosti zakoupit ruční naviják, který by se dal využít pro vytahování lodí na břeh. Tento naviják by byl za symbolickou cenu – cca 200,-Kč. Výbor se zakoupením souhlasil.

 

Zapsal: Petr Hanáček