Na malé náhledy fotek klikněte, zvětší se do nového okna.

Čtvrtek 16. února

Stavební práce spojené s rekonstrukcí VD Letovice pokračují. Jak to bude s hladinou na přehradě v létě?
 Požádal jsem tiskového mluvčího Povodí Moravy, s.p., o odpověď na tuto otázku. Bc. Petr Chmelař dne 15. 2. 2023 odpověděl:

"Stavební práce nyní probíhají na několika stavebních objektech. Řada prací se již podařila dokončit. Hotová je rekonstrukce přelivné zdi a spadiště, podařilo se dokončit zemní práce na koruně hráze a opevnění návodního líce. V letošním roce chceme dokončit komunikaci, která vede přes hráz vodního díla, mostovku a opevnění pod vodním dílem. Budou probíhat betonářské práce na skluzu a vývaru. Podařilo se již také odtěžit sediment v objemu 64 tis. m3 z celkově naplánovaného množství 66 tis. m3 a práce na jeho těžbě jsou tedy dle původního plánu před dokončením.
Při stavebních pracích na vývaru byly zjištěny nepředvídatelné geologické poměry, což vedlo ke změně pracovního postupu. Zda bude mít tato úprava vliv na celkové dokončení, aktuálně řešíme se zhotovitelem. Nicméně napouštění nádrže v letošním roce bude probíhat dle původně naplánovaného harmonogramu. V průběhu jara můžeme začít zvyšovat hladinu na kótu 356,2 m n. m., což je již úroveň kolem které se hladina pohybovala v letních měsících před zahájením rekonstrukce (např. v srpnu 2019 byla na úrovni 355,1 m n. m., v srpnu 2018 dokonce na úrovni 353,4 m n. m., v srpnu 2017 na úrovni 354,3 m n. m.). Výška hladiny v průběhu rekreační sezóny bude záviset na hydrologické situaci. Je to také maximální kóta na které můžeme hladinu udržovat prakticky až do ukončení hlavních stavebních prací v roce 2024."